Navigácia

Zoznam tried

Názov
MŠ1 Rozvrh
Triedny učiteľ Katarína Straková
MŠ2 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Vnenčáková
MŠ3 Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Patrícia Mišudová
MŠ4 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Stančíková
Prípravný ročník Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Hucíková
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Pallo
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Pallo
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Zaťkuliaková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Valková
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Ragala
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Bielončíková
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martina Dlholucká
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Žatko
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Krasuľová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Kováčiková
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Gáliková
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomír Rehák
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Mačorová

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018