Navigácia

Zoznam tried

Názov
MŠ1 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Andrášová
MŠ2 Rozvrh
Triedny učiteľ Katarína Straková
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Pallo
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Zaťkuliaková
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Valková
MŠ3 Rozvrh
Triedny učiteľ Anna Smitková
MŠ4 Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Pakosová
Školský klub detí 1 Rozvrh
Školský klub detí 2 Rozvrh
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Ragala
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Pallo
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kadlubiaková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Ďurčová
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Žatko
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Krasuľová
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Kováčiková
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Gáliková
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomír Rehák
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Henrieta Mačorová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Kuníková
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martina Dlholucká

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018