Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia, máte možnosť vyplniť prihlášku do školy pre svoje dieťa aj elektronicky. Údaje sa automaticky načítajú. Ďakujeme.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Svojím podpisom  záväzne prehlasujem, že som svoje  dieťa prihlásil len na

ZŠ s MŠ R. Dilonga a nezúčastnil som sa zápisu na inej škole.