Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto PhDr. Mgr. Eva Ragalová RE Rozvrh
Riaditeľka
eragalova@zsdilong.sk, riaditel@zsdilong.sk
Foto Mgr. Eva Kuníková KE Rozvrh
Zástupkyňa
kunikova@zsdilong.sk, zastupca@zsdilong.sk
 
 
Anna Smitková SA Zástupkyňa
hanka.s@post.sk
 
 
Mgr. Margita Adamčíková AM Učiteľka
gitka0407@azet.sk
 
 
Mgr. Jana Andrášová Učiteľka
sdorota.a@gmail.com
 
 
Ing. Ľubomíra Barutová Rozvrh
Špeciálny pedagóg
bado12@centrum.sk
Foto Ing. Katarína Bielončíková BK Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
spojky@gmail.com
 
 
Bc. Viera Bullová Učiteľka
vierablue@gmail.com
Foto PaedDr. Martina Dlholucká DM Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
martina.dlh@gmail.com
 
 
PaedDr. Martina Dlholucká DM ŠKD Vychovávateľka
Foto PaedDr. Mária Ďurčová ĎM Rozvrh
Učiteľka
mariabalunova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Gáliková GM Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
galikova.martina@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Gáliková GM prípr Učiteľka
 
 
Mgr. Magdaléna Gensorová GenM Učiteľka
magdalena.gensor@gmail.com
 
 
Mgr. Štefan Hrbček kaplan1 Rozvrh
Učiteľ
stefan.hrbcek@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Hucíková HM logop Logopedička
 
 
Mgr. Miroslava Hucíková HM Rozvrh
Špeciálny pedagóg
Triedna učiteľka: Prípravný ročník
miroslava.hucikova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Kadlubiaková KA ŠKD Vychovávateľka
Foto Mgr. Andrea Kadlubiaková KA Rozvrh
Učiteľka
andrea.kad@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Kadlubiaková KA prípr Učiteľka
Foto Ing. Mária Kováčiková KM Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
mkova@post.sk
 
 
Mgr. Daniela Krasuľová DK Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
dkrasulova@gmail.com
 
 
Mgr. Patrícia Lepáčková LP Rozvrh
Asistentka učiteľa
patricia.lepackova@gmail.com
 
 
Mgr. Henrieta Mačorová MH ŠKD Vychovávateľka
Foto Mgr. Henrieta Mačorová MH Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
hena.macorova@gmail.com
 
 
Bc. Patrícia Mišudová Triedna učiteľka: MŠ3
patris102@gmail.com
Foto Mgr. Jaroslav Pallo PJ Rozvrh
Triedny učiteľ: 2.A
ucko14@gmail.com
Foto Mgr. Peter Pallo PP Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.A
peter.pallo@gmail.com
 
 
Mgr. Margita Paneková PM Rozvrh
Špeciálny pedagóg
g.panekova@centrum.sk
 
 
Mgr. Margita Páneková PM ŠKD Vychovávateľka
Foto Mgr. Martin Ragala RM Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.A
martin.ragala09@gmail.com
Foto Mgr. Ľubomír Rehák Rozvrh
Triedny učiteľ: 9.A
lubomir.rehak21@gmail.com
Foto Mgr. Ľuboslav Smatana Rozvrh
Učiteľ
lubo.smato@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Sokolovská SM Rozvrh
Učiteľka
sokolovskamonika76@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Stančíková Triedna učiteľka: MŠ4
pakosova@gmail.com
 
 
Katarína Straková Triedna učiteľka: MŠ1
kaja.strakova@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Šikyňová ŠV Rozvrh
Asistentka učiteľa
veronika.sikynova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubomíra Šrámková ŠĽ MŠ Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubomíra Šrámková ŠĽ prípr Učiteľka
Foto Mgr. Ľubomíra Šrámková ŠĽ Rozvrh
Učiteľka
sramkovalubomira@gmail.com
 
 
Helena Štrbavá ŠH Rozvrh
Vychovávateľka
helastrbava@centrum.sk
 
 
Mgr. Eva Valková VE Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
valkovaeva@centrum.sk
 
 
Mgr. Eva Valková VE ŠKD Vychovávateľka
 
 
Mgr. Mária Vnenčáková KM Triedna učiteľka: MŠ2
mkubasova15@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Zajaczkowska ZS ŠKD Vychovávateľka
Foto Mgr. Silvia Zajaczkowska ZS Rozvrh
Učiteľka
silvia_zajaczkowska@centrum.sk
 
 
Mgr. Oľga Zaťkuliaková ZO ŠKD Vychovávateľka
Foto Mgr. Oľga Zaťkuliaková ZO Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
olga.zatkuliak@gmail.com
Foto Mgr. Peter Žatko ŽP Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.A
zatko@zsdilong.sk

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018