Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto PhDr. Mgr. Eva Ragalová RE Rozvrh
Riaditeľka
eragalova@zsdilong.sk, riaditel@zsdilong.sk
Foto Mgr. Eva Kuníková KE Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 9.A
kunikova@zsdilong.sk, zastupca@zsdilong.sk
 
 
Anna Smitková SA Zástupkyňa
Triedna učiteľka: MŠ3
hanka.s@post.sk
 
 
Mgr. Jana Andrášová Triedna učiteľka: MŠ1
sdorota.a@gmail.com
 
 
Ing. Ľubomíra Barutová Rozvrh
Špeciálny pedagóg
bado12@centrum.sk
Foto Ing. Katarína Bielončíková BK Rozvrh
Učiteľka
spojky@gmail.com
 
 
Bc. Viera Bullová Učiteľka
vierablue@gmail.com
Foto PaedDr. Martina Dlholucká DM Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
martina.dlh@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Duffala kaplan Rozvrh
Učiteľ
peter.duffala@gmail.com
Foto PaedDr. Mária Ďurčová ĎM Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
mariabalunova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Gáliková GM Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
galikova.martina@gmail.com
 
 
Mgr. Magdaléna Gensorová GM Rozvrh
Vychovávateľka
magdalena.gensor@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslava Hucíková HM Rozvrh
Asistentka učiteľa
miroslava.hucikova@gmail.com
Foto Mgr. Andrea Kadlubiaková KA Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
andrea.kad@gmail.com
Foto Ing. Mária Kováčiková KM Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
mkova@post.sk
 
 
Mgr. Daniela Krasuľová DK Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
dkrasulova@gmail.com
 
 
Mgr. Patrícia Lepáčková Rozvrh
Asistentka učiteľa
patricia.lepackova@gmail.com
Foto Mgr. Henrieta Mačorová MH Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
hena.macorova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Pakosová Triedna učiteľka: MŠ4
pakosova@gmail.com
Foto Mgr. Jaroslav Pallo PJ Rozvrh
Triedny učiteľ: 1.A
ucko14@gmail.com
Foto Mgr. Peter Pallo PP Rozvrh
Triedny učiteľ: 4.A
peter.pallo@gmail.com
 
 
Mgr. Margita Paneková PM Asistentka učiteľa
g.panekova@centrum.sk
 
 
Mgr. Michaela Pulíková Učiteľka
michaela.pilik@gmail.com
Foto Mgr. Martin Ragala RM Rozvrh
Triedny učiteľ: 3.A
martin.ragala09@gmail.com
Foto Mgr. Ľubomír Rehák Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.A
lubomir.rehak21@gmail.com
Foto Mgr. Ľuboslav Smatana Rozvrh
Učiteľ
lubo.smato@gmail.com
 
 
Mgr. Monika Sokolovská SM Rozvrh
Učiteľka
sokolovskamonika76@gmail.com
 
 
Katarína Straková Triedna učiteľka: MŠ2
kaja.strakova@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Šikyňová Rozvrh
Asistentka učiteľa
veronika.sikynova@gmail.com
Foto Mgr. Ľubomíra Šrámková ŠĽ Rozvrh
Učiteľka
sramkovalubomira@gmail.com
 
 
Helena Štrbavá ŠH Rozvrh
Vychovávateľka
helastrbava@centrum.sk
 
 
Bc. Patrícia Trstenská Učiteľka
patris102@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Valková VE Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
valkovaeva@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Vnenčáková KM Učiteľka
Zástupca v triede: MŠ2
mkubasova15@gmail.com
Foto Mgr. Silvia Zajaczkowska ZS Rozvrh
Učiteľka
silvia_zajaczkowska@centrum.sk
Foto Mgr. Oľga Zaťkuliaková ZO Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
olga.zatkuliak@gmail.com
Foto Mgr. Peter Žatko ŽP Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.B
zatko@zsdilong.sk

© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018